หน้าแรก > ภาคเหนือ > ตาก > เมืองตาก > วัดดอยข่อยเขาแก้ว
วัดดอยข่อยเขาแก้ว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดดอยข่อยเขาแก้ว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 บ้านปากห้วยแม่ท้อ ต.แม่ท้อ จ.ตาก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.79
longitude :  99.03
รายละเอียด :  วัดนี้เป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเคยเสด็จมาแวะเยี่ยมท่านสมภารวัด เมื่อครั้งพระองค์เสด็จไปตีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒ ใน พ.ศ. ๒๓๑๗ ได้ตรัสถามถึงเรื่องลูกแก้วที่พระองค์ทรงเสี่ยงทาย แล้วนำลูกแก้วนั้นไปติดไว้ที่ยอดเจดีย์ ตั้งแต่ครั้งยังเป็นพระยาตากปกครองเมืองตากอยู่ ทราบว่าลูกแก้วบนเจดีย์หายไปไม่ปรากฏให้เห็น
การเดินทาง :  ทางเรียบแม่นำปิงระหว่างตำบลป่ามะม่วง-ตำบลแม่ท้อ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านปากห้วยแม่ท้อ ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก

จำนวนผู้เข้าชม :566