ทะเลบัวแดง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ทะเลบัวแดง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านเดียม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.11
longitude :  102.99
รายละเอียด :  บ้านเดียม หมู่ที่ 5,10
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :363