บ้านเชียงแหว Home stay

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านเชียงแหว Home stay
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านเชียงแหว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.11
longitude :  103.03
รายละเอียด :  บ้านเชียงแหว หมู่ที่ 2
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :352