เขาพระเมิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขาพระเมิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 8 บ้านเด่นมะขาม ต.ตลุกกลางทุ่ง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์การท่องเที่ยวเขาพระเมิน
การเดินทาง :  เดินทางจาก อบต.ตลุกกลางทุ่ง ไปยังเส้นทาง หมู่ที่ 8 บ้านเด่นมะขามระยะทาง 4.43 กิโลเมตร หรือเส้นทางจากหน้าเรือนจำกลางจังหวัดตาก ไปยังเส้นทาง หมู่ที่ 8 บ้านเด่นมะขาม ระยะทาง 5.77 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :598