อ่างโว้งลาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างโว้งลาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.66
longitude :  99.62
รายละเอียด :  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2549 ซึ่งบริเวณนี้แต่ก่อนเป็นป่าที่มีต้นลานขึ้นเป็นจำนวนมากและเป็นโว้งเขาแคบๆ ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณพื้นที่นี้ว่าโว้งลาน
การเดินทาง :  โดยรถส่วนตัวจะสะดวกที่สุดเนื่องจากอ่างโว้งลานไม่มีรถประจำทางผ่าน

จำนวนผู้เข้าชม :469