โฮมสเตย์ บ้านแม่บุญเลิศ ศรีโชค

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โฮมสเตย์ บ้านแม่บุญเลิศ ศรีโชค
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  40 หมู่ที่ 7 บ้านนาหมอม้า
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ้านโฮมสเตย์ แม่บุญเลิศ ศรีโชค ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 7 บ้านนาหมอม้า ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 09-0930-0719, 045-540207
การเดินทาง :  เส้นทางเข้าสู่โฮมสเตย์หมู่บ้านนาหมอม้า จากตัวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ตามถนนอรุณประเสริฐ กิโลเมตรที่ 19(อำเภอเมือง ถึง ทางแยกตำบลน้ำปลีก จากนั้นเข้าสู่ตำบลนาหมอม้าประมาณ 3 กิโลเมตร) ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :458