โฮมสเตย์ บ้านคุณสายัน หอมสิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โฮมสเตย์ บ้านคุณสายัน หอมสิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  202 หมู่ที่ 1 ตำบลนาหมอม้า
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ้านโฮมสเตย์ พ่อสายัน หอมสิน ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 202 หมู่ที่ 1 บ้านนาหมอม้า ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 08-6263-0944
การเดินทาง :  เส้นทางเข้าสู่โฮมสเตย์หมู่บ้านนาหมอม้า จากตัวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ตามถนนอรุณประเสริฐ กิโลเมตรที่ 19(อำเภอเมือง ถึง ทางแยกตำบลน้ำปลีก จากนั้นเข้าสู่ตำบลนาหมอม้าประมาณ 3 กิโลเมตร) ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :449