หน้าแรก > ภาคกลาง > สระบุรี > แก่งคอย > วัดถ้ำพระโพธิสัตว์
วัดถ้ำพระโพธิสัตว์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดถ้ำพระโพธิสัตว์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ ๑๐ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ นอกจากเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่น่าทัศนาอย่างยิ่ง มีถ้ำที่สวยงามหลายถ้ำ ที่แฝงได้ด้วยปริศนาธรรมให้ได้ศึกษาได้แก่ ๑. ถ้ำพระโพธิสัตว์ ๒. ถ้ำธรรมทัศน์ ๓. ถ้ำลุมพินีสวนหิน ๔. ถ้ำสงัดเจดีย์ ๕. น้ำตก ๖. พระปรมาภิไทย จปร. ร.ศ. (รัตนโกสินทร์ศก) ๑๑๕
การเดินทาง :  สระบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 108 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปกลับได้ภายในวันเดียว - ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ถึงแยกวงแหวนต่างระดับอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แยกขวาเข้าถนนมิตรภาพไปอีกประมาณ 60 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวเมืองจังหวัดสระบุรี รวมระยะทาง 108 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง - รถทัวร์-รถ บขส. มีรถประจำทางธรรมดาและปรับอากาศถึงจังหวัดสระบุรี โดยออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 มีรถออกทุกๆ 15 นาที - รถไฟ จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) มีรถไฟผ่านสระบุรีวันละหลายขบวน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง และบางขบวนยังสามารถแวะลงได้ที่สถานีแก่งคอย และสถานีมวกเหล็กได้ด้วย (เมื่อท่านลงที่สถานีแก่งคอยให้ต่อรถขบวนที่จะไปสายตะวันออกเฉียงเหนือมาลงที่สถานีรถไฟมาบกะเบาก็จะมาถึงยังตำบลทับกวาง)

จำนวนผู้เข้าชม :446