โฮมสเตย์ บ้านแม่เพ็ญศรี กุลโยธี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โฮมสเตย์ บ้านแม่เพ็ญศรี กุลโยธี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  131 หมู่ที่ 1 ตำบลนาหมอม้า
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ้านโฮมสเตย์ แม่เพ็ญศรี กุลโยธี ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 131 หมู่ที่ 7 บ้านนาหมอม้า ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 08-7220-2192
การเดินทาง :  เส้นทางเข้าสู่โฮมสเตย์หมู่บ้านนาหมอม้า จากตัวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ตามถนนอรุณประเสริฐ กิโลเมตรที่ 19(อำเภอเมือง ถึง ทางแยกตำบลน้ำปลีก จากนั้นเข้าสู่ตำบลนาหมอม้าประมาณ 3 กิโลเมตร) ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :482