วัดพิกุลทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพิกุลทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ต.พิกุลทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดพิกุลทองพระอารามหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลพิกุลทอง เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี (พระพุทธประทานพร) เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน และชาวต่างประเทศที่เลื่อมใสศรัทธาในบวรพุทธศาสนา วัดพิกุลทอง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีต้นไม้ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ บริเวณด้านหน้าวัดติดกับแม่น้ำน้อยมีปลาธรรมชาตินานาชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและจะมีอยู่เฉพาะที่บริเวณหน้าวัดโดยปราศจากการรบกวน มีเรือนไทยสำหรับเก็บร่างของหลวงพ่อแพ (พระเทพสิงหบูราจารย์) ซึ่งได้มรณภาพแล้ว สำหรับให้พุทธศาสนิกชน ได้สักการะบูชา เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่าน สองฝั่งแม่น้ำน้อย เป็นภูมิทัศน์ธรรมชาติที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญหลายๆ ด้านมีประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำน้อยสามารถมองเห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่สามารถบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของคนไทย ที่มีความผูกพันกับสายน้ำมาตลอด
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3032 กิโลเมตรที่ 7-8 จะเห็นป้ายบอกทางไปวัดพิกุลทอง ไปตามถนนสาย 3008 ประมาณ 8 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :612