หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > ศรีสะเกษ > ขุขันธ์ > โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างหนองโคตร
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างหนองโคตร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างหนองโคตร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  บ้านอาวอยหมู่ที่ 13 ,21
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างหนองโคตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้จัดสรรพื้นที่ทางการเกษตรให้กับประชาชนที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียง มีการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ปล่อยพันธุ์ปลา กุ้งก้ามกราม เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :458