หน้าแรก > ภาคกลาง > นนทบุรี > ปากเกร็ด > กลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนศิลป์ประดิษฐ์
กลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนศิลป์ประดิษฐ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนศิลป์ประดิษฐ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.90
longitude :  100.48
รายละเอียด :  เป็นการรวมกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านชาวอิสลามในชุมชนตำบลเกาะเกร็ด ที่อยู่ กลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนศิลป์ประดิษฐ์ คุณลัดดา วันยาเลประธานกลุ่มฯ ตั้งอยู่เลขที่ 53/1 หมู่ที่ 53/1 หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-960-8204
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :486