ชายทะเลชุมพล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ชายทะเลชุมพล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1และ2
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ชายทะเล อยู่ทางทิศตะวันออกของตำบลชุมพล อยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ซึ่งเป็นชายทะเลและมีสนามกีฬา ซึ่งสามารถทำโครงการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลชุมพล และเป็นสถานที่ออกกำลังกายประจำหมู่บ้านและตำบลได้เป็นอย่างดี
การเดินทาง :  จากสี่แยกชุมพลไปทางทิศตะวันออก ๑ ก.ม. อยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒

จำนวนผู้เข้าชม :373