วัดนางเหล้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดนางเหล้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  90 หมู่ที่ 3 ตำบลชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดนางเหล้า (นางลาว) วัดตั้งอยู่เลขที่ ๙๐ บ้านนางเหล้า ถนนเขาแดง ? ระโนด หมู่ที่ ๓ ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายมีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๑ งาน ๕๔ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๙๘ เมตร ติดต่อกับที่ราษฎร ทิศใต้ยาว ๑๑๕ เมตร ติดต่อถนนซอยสาธารณะ ทิศตะวันออก ยาว ๓๑๕ เมตร ติดต่อถนนหลวงเขาแดง ? ระโนด ทิศตะวันตกยาว ๓๑๕ เมตร จดถนนซอยและบ้านราษฎร โดยมีกำแพงวัดทั้ง ๔ ด้าน เป็นอาณาเขตพื้นที่วัดเป็นที่ราบลุ่ม วัดนางเหล้า (วัดนางลาว) สร้างประมาณ พ.ศ. ๒๒๒๕ โดยมีอุบาสิกาชื่อ นางลาว มีจิตศัทธาบริจาคที่ดิน และสร้างวัด แต่เดิมชื่อวัดนางลาว ตามชื่อบริจาคที่ดินและสร้างวัด ต่อมาชาวบ้านเรียกชื่อเพี้ยนไปเป็นวัดนางเหล้า ต่อมา พ.ศ. ๒๕๓๘ ขออนุญาตต่อกรมการศาสนาขอเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า วัดลาวัณย์วราราม (มีความหมายว่าวัดมีความงามอันยอดเยี่ยม) แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณาตามที่เสนอขอเปลี่ยนชื่อวัด
การเดินทาง :  ถนนสาย 408 เขาแดง-ระโนด หางจากสี่แยกชุมพล ไปทางระโนด 2 ก.ม.

จำนวนผู้เข้าชม :478