หน้าแรก > ภาคใต้ > สตูล > เมืองสตูล > มัสยิดกลางจังหวัดสตูล (มัสยิดมำบัง)
มัสยิดกลางจังหวัดสตูล (มัสยิดมำบัง)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  มัสยิดกลางจังหวัดสตูล (มัสยิดมำบัง)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ถนนบุรีวานิช อ.เมืองสตูล จ.สตูล
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่บริเวณมุมถนนบุรีวานิช และสตูลธานี กลางเมืองสตูล อ.เมืองสตูล จ.สตูล สถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่หลักคำสั่งสอน สถาปัตยกรรมการก่อสร้างเป็นเอกลักษณ์และรูปแบบเฉพาะที่สวยงาม มีโดมสีทองอร่ามรอบอาคารมีระเบียงและมีการจัดตกแต่งอย่างเป็นระบบระเบียบ นับว่าเป็นศูนย์รวมและก่อให้เกิดความสามัคคีต่อกันอย่างหนาแน่น สามารถใช้เป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความสันติสุขแก่ผู้ได้มาปฏิบัติยิ่ง เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา ลักษณะรูปทรงเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบหินอ่อนและกระจกใส ตัวอาคารแบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนนอกเป็นระเบียงมีบันไดขึ้นหอคอย ลักษณะเป็นยอดโดม สามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองสตูลได้ ส่วนในเป็นห้องโถงใหญ่ใช้เป็นที่ละหมาด ชั้นล่างมีห้องใต้ดินใช้เป็นห้องสมุ
การเดินทาง :  เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปต่อเนื่อง จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ไปตามเส้นทางจังหวัดนครศรีธรรมราช-พัทลุง เข้าทางพัทลุงไปอำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา จากนั้นก็เข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 4 เพื่อเข้าสู่จังหวัดสตูล

จำนวนผู้เข้าชม :478