อ่างเก็บน้ำฮ่องคำแดง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำฮ่องคำแดง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านคำแคน หมู่ ๓
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อ่างเก็บน้ำฮ่องคำแดงเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก มีป่าล้อมรอบ ธรรมชาติสวยงาม ป่าไม้ยังอุดมสมบูรณ์ด้วยไม้หลายชนิด เช่น ประดู่ กรุง กิก และอีกมากมาย ส่วนในอ่างเก็บน้ำนั้นชาวบ้านคำแคน ได้ใช้เป็นที่อนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ เช่นปลา ได้แก่ปลานิล ปลายี่สก ตะเพียน
การเดินทาง :  ระยะทางจากอำเภอสามชัย ประมาณ ๕ กิโลเมตร เดินทางจากอำเภอสามชัย - บ้านคำแคน

จำนวนผู้เข้าชม :361