ป่าสาธารณะฮ่องคำแดง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าสาธารณะฮ่องคำแดง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านคำแคน หมู่ ๓ ตำบลคำสร้างเที่ยง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ป่าไม้ที่อยู่รอบอ่างเก็บน้ำฮ่องคำแดง เป็นป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้ใหญ่หลากหลายสายพันธ์ ถือได้ว่าเป็นปอดของชาวตำบลคำสร้างเที่ยง และตำบลใกล้เคียง มีเนื้อที่ เจ็ดสิบกว่าไร่
การเดินทาง :  ระยะทางจากอำเภอสามชัย ประมาณ ๕ กิโลเมตร เดินทางจากมาตามถนนสายอำเภอสามชัย - บ้านคำแคน

จำนวนผู้เข้าชม :364