เขื่อนลำปาวตอนบน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขื่อนลำปาวตอนบน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ตำบลคำสร้างเที่ยง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เขื่อนลำปาวเป็นเขื่อกักเก็นน้ำประจำจังหวัดกาฬสินธุ์มีอาณาเขตติดต่อหลายอำเภอในจังหวัด อำเภอสามชัยมีเขตติดต่ออยู่ในตอนบนของเขื่อนมีลำห้วยที่น้ำใหลผ่านจากเทือกเขาภูพาน ทำให้มีสัตว์น้ำชุกชุมเป็นที่ทำการประมงของชาวตำบลคำสร้างเที่ยง โดยเฉพาะในช่วงน้ำหลากจึงมีประชาชนจากพื้นที่ต่างเข้ามาหาปลาและสัตว์น้ำต่างมากมาย
การเดินทาง :  ระยะทางจากอำเภอสามชัยประมาณ ๙ กิโลเมตร เดินทางมาโดยเส้นทางสายอำเภอสามชัย - บ้านท่านาจาน

จำนวนผู้เข้าชม :344