จุดชมวิวเขื่อนลำปาวตอนบน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  จุดชมวิวเขื่อนลำปาวตอนบน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านคำแคนใต้
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.76
longitude :  103.54
รายละเอียด :  ในตำบลคำสร้างเที่ยงมีจุดชมวิวของเขื่อนลำปาวอยู่หลายจุด เช่น ท่าวัว ท่าต้นหว้า ฯ ซึ่งเป็นจุดที่ชมธรรมชาติของเขื่อนที่มองเห็น ภูสิงห์ ผู้ค่าว เกาะต่างในเขื่อน สัตว์ป่าต่างในเขตอนุรักษ์และวิถีชีวิตของชาวบ้านในการทำการประมง การเลี้ยงสัตว์ ต่างๆ
การเดินทาง :  การเดินทางมาโดยใช้เส้นทางสายอำเภอสามชัย บ้านคำแคนใต้ และสายอำเภอสามชัย - บ้านโนนสมบูรณ์ ระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :373