วัดแสงดาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดแสงดาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 6 ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  055-335524
latitude :  16.87
longitude :  100.24
รายละเอียด :  "-"
การเดินทาง :  "-"

จำนวนผู้เข้าชม :482