วัดคลองพระราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดคลองพระราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ถนนสุขสวัสดิ์- นาเกลือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.55
longitude :  100.53
รายละเอียด :  วัดคลองพระราม มีฤทธิ์เดชเปรียบประดุจพระราม เดิมชื่อ วัดพระราม เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่อดีต และยังเป็นตำนานแห่งการลอดอุโบสถ ถือเป็นวัดแห่งแรกของประเทศไทย ที่จัดให้มีการลอดอุโบสถ และมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คือ หลวงพ่อแก่นจันทร์ ที่สร้างขึ้นจากแก่นของต้นจันทน์อายุกว่า 200 ปี มีความเชื่อว่า หากผู้ใดได้มาทำบุญไหว้พระที่วัดคลองพระราม จะมีอิทธิฤทธิ์และความดีงามเหมือนพระราม ภายในวัดคลองพระรามมีโบราณสถานที่สำคัญมากมาย อาทิ หลวงพ่อแก่นจันทร์ ,พระปรางค์เอียง,โบสถ์ ,กุฏิไม้สักเก่าแก่
การเดินทาง :  ทางรถยนต์ส่วนตัว เริ่มจากสมาแยกพระสมุทรเจดีย์ ไปทางถนนสุขสวัสดิ์ -ป้อมพระจุลจอมเกล้าเลี้ยวขวาเข้าซอยอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร สามารถโดยสารรถประจำทางได้ หลายช่องทาง เช่น 1. รถสองแถว สายพระสมุทรเจดีย์ – สาขลา 2. รถตู้สาขลา 3. มอเตอร์ไซด์รับจ้าง 4. รถสามล้อ

จำนวนผู้เข้าชม :120