หน้าแรก > ภาคกลาง > สมุทรปราการ > พระสมุทรเจดีย์ > วัดเอี่ยมประชามิตร (วัดแหลมฟ้าผ่า)
วัดเอี่ยมประชามิตร (วัดแหลมฟ้าผ่า)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเอี่ยมประชามิตร (วัดแหลมฟ้าผ่า)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ถนนคลองสรรพสามิต ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.55
longitude :  100.52
รายละเอียด :  วัดนี้แต่เดิมชื่อว่า วัดใหม่ไพรสาโรจน์ ตั้งอยู่ที่คลองแหลมฟ้าผ่า โดยมีเจ้าอาวาสปกครองวัดองค์แรกชื่อหลวงพ่อสุต หรือพระครูสุตตสุนทร ราวปี พ.ศ.2459 สมเด็จพระมหาสมณะเจ้า พระสังฆราชได้เสด็จมาตรวจเยี่ยมวัดนี้ และทรงเปลี่ยนชื่อวัดให้ใหม่ว่า วัดแหลมฟ้าผ่า ตามตำบลที่ตั้งวัดคือตำบลแหลมฟ้าผ่า พ.ศ.2473 หลวงพ่อสุต เจ้าอาวาสองค์แรกได้มรณภาพ คณะสงฆ์จึงได้แต่งตั้ง พระภิกษุ เอี่ยม ปภัสสโร อ่วมสกุล เป็นเจ้าอาวาส ต่อมาท่านได้รับสมณะศักดิ์เป็นพระครูพิทักษ์ธรรมโสภิต ท่านได้พัฒนาปรับปรุงวัดให้เจริญรุ่งเรือง และเปลี่ยนชื่อจาก วัดแหลมฟ้าผ่า มาเป็น วัดเอี่ยมประชามิตร จนถึงปัจจุบัน แต่ประชาชนก็ยังคงเรียกว่า วัดแหลมฟ้าผ่า เช่นเดิม ภายในวัดเอี่ยมประชามิตรมีโบราณสถานที่สำคัญมากมาย อาทิ ศาลาจินดาประดิษฐ์มิตรานุสรณ์,โบสถ์ไม้เก่าแก่, นอกจากนี้ก็ยังมี วิหารหลวงพ่อดำ ภายในวิหารหลวงพ่อดำ มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางดีดน้ำมนต์ (พระพุทธรูปชูนิ้วกลาง) เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ที่เป็นพระประธานในวิหารหลวงพ่อดำ มีขนาดหน้าตัก 3 เมตรและสูงประมาณ 5 เมตร พระพุทธรูปองค์นี้มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี และเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความนับถือ เลื่อมใส ศรัทธากันมาช้านาน เชื่อกันว่ามักจะให้โชคลาภ
การเดินทาง :  ทางรถยนต์ส่วนตัว เริ่มจากสมาแยกพระสมุทรเจดีย์ ไปทางถนนสุขสวัสดิ์ -ป้อมพระจุลจอมเกล้า และเลี้ยวขวาเข้าซอยวัดแหลมฟ้าผ่า อีกประมาณ 3 กิโลเมตร สามารถโดยสารรถประจำทางได้ หลายช่องทาง ได้แก่ 1. รถสองแถว พระสมุทรเจดีย์ - วัดแหลมฟ้าผ่า 2. มอเตอร์ไซด์รับจ้าง 3. รถสามล้อ

จำนวนผู้เข้าชม :396