วัดไตรมิตรวราราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดไตรมิตรวราราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  148 หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.58
longitude :  100.58
รายละเอียด :  เดิมตั้งเป็นสำนักสงฆ์ ที่พระครูวัตตสุนทร เจ้าอาวาสวัดใหม่ไพรสาโรจน์ตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ทำบุญ หรือประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในปี 2453 นางแย้ม ได้มีจิตศรัทธาถวายที่ดิน 6 ไร่ เศษให้เป็นที่สร้างวัดและได้เปลี่ยนชื่อจากสำนักสงฆ์ไก่เตี้ยมาเป็นวัดคลองรุ่ย เนื่องจากมีต้นรุ่ยขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก (ต้นรุ่ยคือต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าชายเลน มีลักษณะคล้ายต้นโกงกาง แต่มีใบและฝักเล็กกว่าต้นโกงกาง ฝักลุ่ยสามารถนำมาทำอาหารหรือขนมได้) โดยมีพระภิกษุแบนเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก และพัฒนาวัด ให้เป็นรูปเป็นร่าง จนได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2469 และในปีนี้เองพระภิกษุแบนเจ้าอาวาสรูปแรกได้มรณภาพ พระภิกษุเตี๊ยมได้รับนิมนต์ให้เป็นเจ้าอาวาส รูปที่ 2 และในปี พ.ศ.2471 ชาวต่างชาติชื่อ นายลอยด์ แอร์ฮาร์ด ได้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์สร้างอุโบสถขึ้น โดยอุโบสถหลังนี้มีความพิเศษโดยช่างได้ใช้ไม้ไผ่ผูกเป็นแกนในแทนเหล็กและโบกหรือเทปูนทับเข้าใจว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นสนิมของเหล็กเพราะพื้นที่ของวัดมีน้ำเค็มท่วมถึง ปี พ.ศ.2484 ในสมัยที่พระภิกษุชูเป็นเจ้าอาวาสนั้น นางเป้า อินทรัมพรรย์ ได้ถวายที่ดินให้กับวัดคลองรุ่ยเพิ่มเติมอีก 2 ไร่ กับทั้งประชาชนได้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อจัดซื้อที่ดินอีก 1 ไร่ เศษ เพื่อตั้งเป็นโรงเรียนประชาบาล ซึ่งปัจจุบันคือโรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม ทำให้วัดคลองลุ่ยมีพื้นที่รวม 9 ไร่เศษ นอกจากนี้นางเป้า อินทรัมพรรย์ ยังได้ถวายที่นา 1 แปลง มีเนื้อที่ 22 ไร่ 20 ตารางวา ที่ตำบลศีรษะจระเข้น้อย อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นสมบัติของวัดคลองรุ่ยด้วยวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2491 คณะสงฆ์และประชาชนได้นิมนต์พระมหาสมพร โอภาโส เปรียญธรรม 4 ประโยค นักธรรมเอก จากวัดสุนทรธรรมทาน กรุงเทพมหานครมารักษาการเจ้าอาวาส และได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 6 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2491 โดยพระมหาสมพร โอภาโส เป็นพระที่มีความเชี่ยวชาญทั้งทางวิปัสสนาธุระ และคันถะธุระ ประชาชนจึงให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ท่านได้รวมศรัทธาของประชาชน 3 เชื้อชาติที่อยู่โดยรอบวัดคลองรุ่ย ได้แก่ ไทย มอญ และจีน ให้มาร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์วัดจนมีความเจริญรุ่งเรืองและได้เปลี่ยนชื่อวัดจากวัดคลองรุ่ยเป็นวัดไตรมิตรวราราม เป็นที่ระลึกว่าวัดแห่งนี้เป็นความร่วมมือของประชาชน 3 เชื้อชาติ
การเดินทาง :  ทางรถยนต์ส่วนตัว เริ่มจากสมาแยกพระสมุทรเจดีย์ ไปทางถนนสุขสวัสดิ์ -ป้อมพระจุลจอมเกล้า ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร สามารถโดยสารรถประจำทางได้ หลายช่องทาง เช่น 1. รถสองแถวโดยสาร 3 สาย สายพระสมุทรเจดีย์ - วัดแหลมฟ้าผ่า สายพระสมุทรเจดีย์ - ป้อมพระจุลจอมเกล้า สายพระสมุทรเจดีย์ - สาขลา 2. รถตู้สาขลา 3. มอเตอร์ไซด์รับจ้าง 4. รถสามล้อ

จำนวนผู้เข้าชม :172