คลองสรรพสามิต

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  คลองสรรพสามิต
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.57
longitude :  100.57
รายละเอียด :  คลองสรรพสามิตขุดขึ้นในปี พ.ศ.2422 โดยรัฐบาลหลวงประดิษฐ์มนูธรรม หรือนายปรีดี พนมยงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยนั้น (ตรงกับรัชสมัยรัชกาลที่ 8) เพื่อใช้เป็นทางลำเลียงเกลือ ซึ่งเป็นสินค้าสำคัญประเทศอย่างหนึ่ง ที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ.เกลือ พ.ศ.2481 การขุดเริ่มจากริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านแหลมฟ้าผ่า ไปจนถึงปลายคลองบางปลากด บริเวณหมู่บ้านสาขลา ความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร กว้างประมาณ 16 เมตร ต่อมาได้ขุดคลองทะลุออกไปยังแม่น้ำท่าจีน ที่ตำบลหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสงคราม รวมระยะทางประมาณ 30 กิโบเมตร ปัจจุบันคลองนี้กว้างขึ้นกว่าเดิม และอยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ คลองสรรพสามิตเป็นแหล่งน้ำสำคัญของอาชีพประมงขนาดเล็ก ของคนตำบลแหลมฟ้าผ่า มาช้านาน
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :94