วัดขุนก้อง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดขุนก้อง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ถนนโชคชัย-เดชอุดม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.63
longitude :  102.81
รายละเอียด :  วัดขุนก้อง สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระ เอกาทสรถแห่งกรุงศีรอยุทธยา โดยขุนก้อง นายทหารผู้ควบคุมกองเสบียง ที่ตามเสด็จสองจอมกบัตริย์ เมื่อครั้งยกกองทัพไปปราบเขมร พระอุโบสถหลังนี้ แต่เดิมมีคูเมืองอยู่ด้านตะวันออก ปัจจุบันกลายสภาพเป้นเพียงสระน้ำในวัด และเชื่อว่าเป็น กองบัญชาการฝ่ายเสบียงของกองทัพในช่วงศึกสงคราม ซึ่งคาดว่าสร้างในช่วงเวลาใกล้เคียงกับวัดป่าเรไร หรือประมาณปีพุทธศักราช
การเดินทาง :  รยะยทางจากสำนักงานขนส่งอำเภอนางรอง ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :388