วัดใหม่เรไรทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดใหม่เรไรทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ถนนรพช.1005
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.63
longitude :  102.81
รายละเอียด : 
การเดินทาง :  จากสำนักงานขนส่งอำเภอนางรองถึงวัดใหม่เรไรทองระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :374