วัดป่าเรไร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าเรไร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ถนนประดิษฐปานะ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.59
longitude :  102.76
รายละเอียด : 
การเดินทาง :  จากบขส.อำเภอนางรอง ถึงวัดป่าเรไร

จำนวนผู้เข้าชม :440