หน้าแรก > ภาคใต้ > สงขลา > สทิงพระ > ถ้ำขุด (เขาคูหา)
ถ้ำขุด (เขาคูหา)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำขุด (เขาคูหา)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม. ๖ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ถ้ำขุด (เขาคูหา) รายละเอียดดังนี้ ถ้ำเขาคูหาเป็นธรรมชาติที่มีการตัดแปลงโดยมนุษย์ ๒ ถ้ำ เพื่อใช้เป็น ศาสนสถานในศาสนาฮินดู ตัวถ้ำวางตัวตามแนวทิศเหนือ ? ใต้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออกทั้งสองถ้ำ ปากถ้ำทั้ง ๒ ห่างกันประมาณ ๕-๑๐ เมตร และมีร่องรอยของอาคารที่ใช้ประกอบพิธีกรรมบริเวณลานหน้าถ้ำ ถ้ำเขาคูหาปรากฏอยู่ในเอกสารทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา คือ กัลปนาเมืองพัทลุง ความว่า ในที่วัดหลวงนั้นมีภูเขา ๔ ลูก ในที่วัดหลวงเขาหนึ่งชื่ออภิพัชสิง เขาหนึ่งชื่อเขาพนังตุ๊กแก อยู่ข้างทักษิณ เขาหนึ่งชื่อเขาคูหา อยู่ข้างอุดร เขาหนึ่งเล่าชื่อเขาผี อยู่ข้างพายัพ เขาภีพัชสิงและเขาทั้งนี้อยู่ที่วัดหลวงนั้น ซึ่งข้อความนี้อยู่ในสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ แห่งกรุงศรีอยุธยา นอกจากนี้แล้วเขาคูหายังปรากฏนามว่า ? เขาโคหา?ในแผนที่กัลปนาในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. ๒๑๔๘-๒๑๖๓) ชื่อ แผนที่เมืองนครศรีธรรมราช จ.ศ.๙๗๗ (พ.ศ.๒๑๕๘) เล่ม ๓ ปัจจุบันเก็บอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรีแผนที่นี้แสดงถึงวัดและสถานที่สำคัญต่าง ๆ ประมาณ ๑๕๐ แห่ง ตั้งที่พื้นที่เขต อ. หัวไทร จ. นครศรีฯ จนถึง อ.เมือง จ. สงขลา ในปัจจุบันแผนที่นี้แสดงรูปภาพเขาคูหาซึ่งอยู่ใกล้กับพังพระ และติดกับนาพระเดิม ๑๕ ท่อน และนาพระทัมสาลา ๑๑ ท่อน โดยมีคลองชายเลนไหลมาทางเขาคูหา ผู้ให้ข้อมูล ( ผู้ใหญ่อุทัย คีรีลักษณ์ ๒๕ ม. ๖ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา )
การเดินทาง :  ห่างจากวัดพระโคะ ๑ ก.ม.ไปทางทิศเหนือ

จำนวนผู้เข้าชม :424