หน้าแรก > ภาคใต้ > สงขลา > สทิงพระ > วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ)
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล ชุมพล อยู่ห่างจากตำบลชุมพล ประมาณ ๑ ก.ม.ไปทางทิศตะวันตก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา มีเนื้อที่โดยประมาณ ที่ธรณีสงฆ์ ๒ แปลง เนื้อที่ ๓๗ ไร่ ๒ งาน ๑๓ ตารางวา อาณาเขตติดต่อของวัด ทิศเหนือจดทุ่งนา และบ้านเรือนราษฎร ทิศใต้จดบ้านเรือนราษฎร หมู่ที่ ๖ ทิศตะวันออกจดที่ธรณีสงฆ์ของวัดพะโคะ และทุ่งนา ทิศตะวันตกจดทุ่งนาและบ้านเรือนราษฎร เดิมวัดนี้ปรากฏพระชินแสนเป็นผู้สร้างราว พ.ศ. ๕๐๐ ชื่อว่าวัดพระราชประดิษฐาน ฝังวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๘๔๐ พระยาธรรมรังคัลเจ้าเมืองพัทลุง (สทิงพระรานสี) เป็นศาสนูปถัมถ์สร้างถาวรวัตถุหลายอย่าง เพราะเห็นความสำคัญของวัดเขาพระพุทธบาท หรือวัดพระราชประดิษฐาน ครั้นต่อมา ระหว่าง พ.ศ. ๒๐๙๑ ? ๒๑๑๑ พระยาดำธำรงกษัตริย์ (บางแห่งกล่าวว่าพระยาธรรมรังคัล) ได้นิมนต์พระมหาอโนมัทัสสีพระณไสยมุยและ พระธรรมกาวา ให้ไปเอากระบวนพระมหาธาตุเมืองลังกา และมาสร้างเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ สูงหนึ่งเส้นห้าวา ทำพระวิหารธรรมศาลา ทำอุโบสถ สร้างกำแพงสูงหกศอกระหว่างเขาสังฆาวาสที่พักสงฆ์อาศัยคือส่วนราดต่ำทางทิศตะวันตกของพื้นที่วัดส่วนที่เป็นเนินสูงราบเป็นชั้นๆ พื้นที่วัดทางด้านทิศตะวันออกเป็นพุทธวาส สถานที่ปลูกสร้างปูชนีย์วัตถุโบราณสถาน เช่น พระวิหาร พระพุทธไสยาสน์ พระเจดีย์ อุโบสถ์ ธรรมศาลา เป็นต้น และสร้างพระพุทธไสยาสน์ ชื่อว่าพระพุทธโคตรมะ ตามความนิยมของชาวบ้าน เรียกชื่อวัดตามชื่อพระโคตรมะ ชื่อวัดพระราชประดิษฐานเดิมไม่นิยมใช้เรียกกัน ครั้นต่อมาวัดพระโคตรมะ เรียกเพี้ยนเป็นวัดพะโคะ ในกาลครั้งนั้น กษัตริย์หัวเมืองพัทลุง (สทิงพระ) และคณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ทำฎีกายังกรุงศรีอยุธยาขอที่กัลปนาต่อพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่กัลปนาแก่วัดอารามต่างๆ ในเขตหัวเมืองนครศรีธรรมราช และเมืองพัทลุง
การเดินทาง :  ห่างจากตำบลชุมพล ประมาณ ๑ ก.ม.ไปทางทิศตะวันตก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา

จำนวนผู้เข้าชม :318