หน้าแรก > ภาคกลาง > นนทบุรี > เมืองนนทบุรี > พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี
พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.84
longitude :  100.49
รายละเอียด :  ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี) แหล่งรวบรวมข้อมูล จัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และมรดกอันทรงคุณค่าของชาวจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ณ ท่าน้ำนนท์ จากโรงเรียนราชวิทยาลัย สู่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี และวิทยาลัยมหาดไทย นับร้อยปี ณ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา อาคารหลังนี้ยืนหยัดอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงมิใช่เพียงโบราณสถาน แต่คือประจักษ์พยานที่จะบอกเล่าความเป็นไปของเมืองนนทบุรี จากอดีต สู่อนาคต
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ติดกับท่าน้ำนนทบุรี รถโดยสารประจำทาง 32, 33, 63, 64, 65, 97, 114, 117, 203, 543ก, 545, 1024ข เรือโดยสาร เรือด่วนเจ้าพระยา และเรือข้ามฝาก ท่าน้ำนนทบุรี ? ท่าน้ำบางศรีเมือง

จำนวนผู้เข้าชม :435