หน้าแรก > ภาคกลาง > นนทบุรี > เมืองนนทบุรี > พุทธสถานเชิงท่า - หน้าโบสถ์
พุทธสถานเชิงท่า - หน้าโบสถ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พุทธสถานเชิงท่า - หน้าโบสถ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.90
longitude :  100.49
รายละเอียด :  เป็นวัดสำคัญมาครั้งสมัยอดีต ก่อสร้างเมื่อใดไม่ปรากฏชัดเจน ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2506 นั้น วัดทั้งสองเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา แต่ด้วยมีความต้องการใช้สถานที่ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของราชการ (กรมชลประทาน) จึงเวนคืนพื้นที่ของวัดทั้งสองและชุมชนใกล้เคียง ในส่วนของวัดหน้าโบสถ์นี้ เดิมทีจะอยู่ไปทางตอนเหนือของแม่น้ำประมาณ 200 เมตร แต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นอยู่ในเขตพระราชฐานจึงได้ย้ายมาอยู่ ณ บริเวณริมแม่น้ำติดกับวัดเชิงท่าที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน โดยทางเทศบาลนครนนทบุรีร่วมกับกรมศิลปากร ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พัฒนา เพื่อจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว จึงได้ทำการย้ายพระอุโบสถวัดหน้าโบสถ์มายังวัดเชิงท่า เทศบาลนครนนทบุรี ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์วัดหน้าโบสถ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ณ พื้นที่วัดเชิงท่า โดยพระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา และตั้งชื่อใหม่ว่า ?พุทธสถานเชิงท่า ? หน้าโบสถ์? สถานที่สำคัญของวัดซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายก็คือ ศาลเจ้าพ่อเสือ บริเวณด้านข้างของวัดหน้าโบสถ์นี้ หลวงพ่อเสือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของผู้คนในบริเวณนี้ และเจดีย์วัดเชิงท่า ซึ่งยังคงหลงเหลือสภาพดังปัจจุบันตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ. 2506 อันเป็นผลกระทบจากเวนคืนพื้นที่ดังกล่าว
การเดินทาง :  ตั้งอยู่บริเวรริมแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านหลังกรมชลประทานปากเกร็ดโดยสารทางรถยนต์หรือรถประจำทางให้เข้าทางด้านหน้ากรมชลประทานปากเกร็ด รถประจำทางสาย 33, 32 , 90 ,ปอ 505

จำนวนผู้เข้าชม :479