ศาลเจ้าแม่ทับทิม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าแม่ทับทิม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.84
longitude :  100.49
รายละเอียด :  ?ศาลเจ้าแม่ทับทิม? ภายในมีรูปปั้น ?เจ้าแม่จุ้ยป่วยเนี้ยว? ที่แปลว่า เจ้าแม่ชายน้ำ ซึ่งเป็นเทพธิดาที่ได้รับความเคารพนับถือจากชาวเรือและชาวประมงเป็นอย่างยิ่ง โดยถือกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลที่คอยคุ้มครองผู้เดินทางทางเรือ และที่มาของศาลแห่งนี้นั้นสืบเนื่องมาจากในอดีต เมืองนนทบุรีถือได้ว่าเป็นเมืองท่าและชุมทางค้าขายทางเรือที่สำคัญแห่งหนึ่งนั่นเอง เจ้าแม่จุ้ยป่วยเนี้ยว มักจะถูกเรียกขานกันชื่อหนึ่งว่า ?เจ้าแม่ทับทิม? จากพลอยสีแดงทับทิมอันเป็นเครื่องประดับประจำองค์ที่สวมใส่อยู่เสมอ ต่อมาพ่อค้าแม่ค้าชาวจีนในจังหวัดนนทบุรีคิดจะสร้างศาลเจ้าประจำจังหวัด เพื่อเป็นที่เคารพบูชาของชาวตลาดนนทบุรีเมื่อสร้างเสร็จแล้ว จึงได้อัญเชิญองค์เจ้าแม่ทับทิมเข้ามาประดิษฐานไว้ในศาล รวมทั้งได้จำลององค์เจ้าพ่อหลักเมืองที่ประดิษฐ์อยู่ที่ศาลเจ้าปากคลองอ้อมเข้าประดิษฐานด้วยและนับจากนั้นมา ทั้งชาวจีนและบรรดาพ่อค้าแม่ขายที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ต่างก็อยู่อาศัยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ทำมาค้าขายร่ำรวยทั่วหน้า กล่าวกันว่าผู้ที่ศรัทธาและเข้ามาสักการะอธิษฐาน ณ ศาลแห่งนี้ มักจะสมประสงค์ในเรื่องของการทำมาค้าขาย
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ติดกับท่าน้ำนนทบุรี รถโดยสารประจำทาง 32, 33, 63, 64, 65, 97, 114, 117, 203, 543ก, 545, 1024ข เรือโดยสาร เรือด่วนเจ้าพระยา และเรือข้ามฝาก ท่าน้ำนนทบุรี ? ท่าน้ำบางศรีเมือง

จำนวนผู้เข้าชม :458