หน้าแรก > ภาคกลาง > นนทบุรี > เมืองนนทบุรี > วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร
วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.82
longitude :  100.50
รายละเอียด :  วัดเขมาฯ ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งที่สามแห่งนี้ เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 สมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์พระบรมราชินี ทรงขอวัดนี้มาอยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และทรงปฏิสังขรณ์ใหม่เรียกว่า วัดเขมา ภายหลังรัชการที่ 4 ได้ทรงปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอาราม และพระราชทานสร้อยนามต่อท้ายว่า ?วัดเขมาภิรตาราม? ภายในวัดมีพระมหาเจดีย์ สูง 30 เมตร ตั้งอยู่ด้านหลังโบสถ์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระประธานเป็นพระพุทธรูปหล่อเก่าแก่ศิลปะสมัยอยุธยา อัญเชิญมาจากพระราชวังจันทร์เกษม นอกจากนี้ยังมีพระตำหนักแดง ศาลาจัตุรมุข และพระที่นั่งมูลมณเฑียรรวมทั้งพระอสีติมหาสาวก 80 รูป ซึ่งในประเทศไทยจะมีให้นมัสการเพียงที่วัดสุทัศน์และวัดแห่งนี้เท่านั้น
การเดินทาง :  รถโดยสารประจำทางสาย 32, 33, 64, 65, 97, 117, 175, 203, 543ก

จำนวนผู้เข้าชม :413