วัดกู่มิถิลา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดกู่มิถิลา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองตาไก้ ม.2 ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.87
longitude :  103.33
รายละเอียด :  เป็นสถูป โบราณ และเป็นศูนย์ปฎิบัติธรรม
การเดินทาง :  การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางห่างจากตัวจังหวัด 35 กิโลเมตรและห่างจากตัวอำเภอ 5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :328