ดอนปู่ตา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ดอนปู่ตา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :303