สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ติดกับหนองหาร บริเวณตำบลธาตุเชิงชุม ในตัวเมือง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.17
longitude :  104.16
รายละเอียด :  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ Somdej Pha Srinakharin Pank ตั้งอยู่ติดกับหนองหาร บริเวณตำบลธาตุเชิงชุม ในตัวเมืองเป็นสวนสาธารณะที่มวยงาม มีเนื้อที่ประมาณ 120 ไร่ สมเด็จพระศรีนคริน-ทาบรมราชชนนี ได้เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิด เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2530 มีลักษณะที่สวนล้อมสระน้ำขนาดใหญ่ ซื่อสระพังทองเป็นสระโบราณ เชื่อกันว่าสร้างมาพร้อมกับการสร้างพระธาตุเชิงชุม ภายในบริเวณสวนประกอบด้วยสวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนป่า สวนน้ำ สวนหิน สวนออกกำลังกายและน้ำพุที่สูงราว 69 เมตร ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาหาความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ได้อีกด้วย Located by Nongharn, Tumbon ThartChengchum, It is beautiful public park there is the area about 120 rais, Her Royal Highness the princess mother, Srinakarin was the chairperson of an opening ceremony on November 9, 1987. The park besieges large-sized pond. The pond named Srapangthong is ancient pond. People believe that it was built in the same times as Phra Thart CherngChum was. Within Park area composes the flower garden, wood lot, ocean park, stone garden, an exercises area, and 69 upland railing meter fountain, general people can enter to apply for knowledge in botany
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :280