ปราสาทพระธาตุนารายณ์เจงเวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ปราสาทพระธาตุนารายณ์เจงเวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง ตั้งอยู่บริเวณบ้านธาุตุ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.19
longitude :  104.10
รายละเอียด :  ปราสาทพระธาตุนารายณ์เจงเวง ตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 5 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางสายสกลนคร-อุดรธานี ถึงบริเวณบ้านธาตุซึ่งอยู่ก่อนถึงสี่แยกถนนเลี่ยงเมืองเล้กน้อยเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก 400 เมตร เป็นพระธาตุประกอบด้วยปรางค์องค์เดียว สลักลวดลายลงบนเนื้อหินมีทับหลังจำหลักภาพพระกฤษณะฆ่าสิงห์ ในรูปแบบศิลปะเขมรสมัยบาปวน ลักษณะคล้ายกับปราสาทหินของขอมที่ปรากฏหลายแห่งภาคอีสาน ลวดลายสลักหินบนซุ้มประตู หน้าต่างยังมีลักษณะสมบูรณ์ปรากฎชัดซึ่งเชื่อกันว่าเป็นฝีมือของผู้หญิงสร้างทั้งหมดเพื่อแข่งขันกับผู้ชายที่สร้างพระธาตุภูเพ็ก รูปแบบและศิลปะกำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 งาน ประเพณีของพระธาตุนารายณ์เจงเวงจะเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 11-15 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปี
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :564