พุทธคยาจำลอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พุทธคยาจำลอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดวังปลาโด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.02
longitude :  103.04
รายละเอียด :  พุทธคยาจำลอง ตั้งอยู่ในพื้นที่วัดวังปลาโด ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง
การเดินทาง :  เดินทางจากอำเภอบรบือ ไปตำบลวังใหม่ สถานที่ตั้งของวัดวังปลาโดตั้งอยู่ตรงข้ามกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

จำนวนผู้เข้าชม :424