เจดีย์ทรายบ้านพลับ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เจดีย์ทรายบ้านพลับ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 บ้านพลับ ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :318