บึงสามเพีย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงสามเพีย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านสามเพียหมู่ที่ 7,9 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :366