งานประเพณีบุญบั้งไฟกือ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  งานประเพณีบุญบั้งไฟกือ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  งานประเพณีบุญบั้งไฟกือ เป็นประเพณีตามวัฒนธรรมของชาวภาคอีสานที่จัดทำขึ้นในระหว่างเดือน พ.ค. - มิ.ย. ของทุกปี ซึ่งเป็นประเพณีที่ถือปฎิบัติมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ตามความเชื่อเป็นการจุดบั้งไฟเพื่อขอให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :325