บึงบัวแดงศรีสง่า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงบัวแดงศรีสง่า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านศรีสง่า
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บึงบัวแดงศรีสง่าเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางหมู่บ้าน บริเวณหนองนำมีพรรณไม้น้ำ และดอกบัวแดงขึ้นภายในหนองน้ำเต็มบริเวณ และมีนกหลายชนิดอาศัยแหล่งน้ำแห่งนี้ในการดำรงชีวิต เช่นนกเป็นน้ำ นกกาน้ำ นกอีโก้ง เป็นต้น
การเดินทาง :  เดินทางจากที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรืองมุ่งหน้าสู่อำเภอภุเวียงระยะทาง 800 เมตร จากที่ว่าการอำเภอ เลี้ยวขวาหน้าโรงเรียนบ้านนาดีคุรุราษฎร์บำรุง เดินทางตามเส้นทางหลักอีก 21 กิโลเมตรถึงบึงบัวแดงศรีสง่า

จำนวนผู้เข้าชม :322