สวนป่าวัดอการิโก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนป่าวัดอการิโก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.13 บ้านหนองไผ่ ต.สำราญใต้ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.85
longitude :  103.45
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สิงแวดล้อม และธรรมชาติ เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ บำรุงรักษา ไว้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :318