หน้าแรก > ภาคเหนือ > กำแพงเพชร > ลานกระบือ > ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงทับแรต
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  80 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวข้างต้น จึงได้ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นด้วยการสนับสนุนให้จัดทำแปลงสาธิตเกี่ยวกับการเกษตรทฤษฎีใหม่และสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นจุดศูนย์กลางในการเรียนรู้ด้านการเกษตร ภายในแปลงสาธิตมีการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ไม้ผล พืชไร่ พืชสมุนไพร และเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ และเลี้ยงไก่ เป็นต้น
การเดินทาง :  จากอำเภอลานกระบือ ตรงมา 13 กม. เลี้ยวช้าย ตรงมา 2 กม. จะมีป้ายศูนย์แล้วเลี้ยวซ้าย

จำนวนผู้เข้าชม :148