หลวงพ่อองค์ดำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หลวงพ่อองค์ดำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ถนนนิตโย ชุมชนสว่างสามัคคี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.47
longitude :  103.46
รายละเอียด :  หลวงพ่อองค์ดำ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพนับถือ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวอำเภอสว่างแดนดิน และประชาชนที่เดินทางผ่านไปมา มักแวะกราบไหว้และขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลและประชาชนชาวอำเภอสว่างแดนดิน มักจะมาบนบาน เพื่อขอพรในสิ่งที่ตนปรารถนา
การเดินทาง :  หากเดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานี จะอยู่ไฟแดงทีสาม อยู่ติดกับถนนนิตโย

จำนวนผู้เข้าชม :333