วัดหนองม่วงไข่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหนองม่วงไข่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.26
longitude :  100.19
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :706