พระธาตุดุม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุดุม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดพระธาตุดุม ชุมชนธาตุดุม 1 ต.ธาตุเชิงชุม ถนนไอทียู ไปทางร.ร.สกลนครพัฒนศึกษาห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 5 กิโลเมตร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.14
longitude :  104.16
รายละเอียด :  พระธาตุดุม อยู่ที่วัดพระธาตุดุม ชุมชนธาตุดุม 1 ต.ธาตุเชิงชุม ถนนไอทียู ไปทางร.ร.สกลนครพัฒนศึกษาห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 5 กิโลเมตร มีปรางค์องค์เดียวสร้างด้วยศิลาแลงสมัยเดียวกับพระธาตุนารายณ์เจงเวง แต่องค์ปราสาทเล็กกว่ามีเพียงยอดเดียวไม่มีฐานรองรับ พบทับหลังทั้ง 4 ด้าน ด้านทิศเหนือเป็นภาพนารายณ์บรรทมสินธุ์ นอกจากนี้ยังมีภาพเทวดาทรงพาหนะเหนือหน้ากาลประกอบด้วยสัตว์ต่างๆเช่น ช้าง สิงห์ และลายใบไม้ม้วน การกำหนดอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 16-17 ศิลปะเขมรแบบบาปวน
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :289