หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > สกลนคร > เมืองสกลนคร > เจดีย์พิพิธภัณฑ์ หลวงปู่หลุยส์ จันทสาโร
เจดีย์พิพิธภัณฑ์ หลวงปู่หลุยส์ จันทสาโร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เจดีย์พิพิธภัณฑ์ หลวงปู่หลุยส์ จันทสาโร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ในวัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.15
longitude :  104.14
รายละเอียด :  เจดีย์พิพิธภัณฑ์ หลวงปู่หลุยส์ จันทสาโร สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิธาตุของหลวงปู่หลุยส์ จันสารเถระ ผู้ซึ่งเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุระ ศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ หลวงปู่หลุยส์ เป็นผู้ที่มีปฏิปทาชอบจาริกไปในที่ต่างๆ เมื่อท่านมรณภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสว่า ?ควรสร้างเจดีย์ที่วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ที่วัดนี้มีอัฐิธาตุของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ท่านจะได้อยู่ใกล้กัน? พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ร่างแบบเจดีย์องค์นี้ด้วยพระองค์เองพระราชทาน LuangPuLuis Chanthasaro Museum pagoda Stuated for keeping ashes of the LuangpuLuis Chanthasaro, (2444-2532) Buddhist Eras who are abbot high ranking meditation monk, his monk teacher. Phra ACharnMun Bhurithaato, LuangpuLuis had the mode of practices liked the pilgrim, when he passed away, and was cremated already, The King shape ordered that should build the pagoda at watpah Sudhawas, Amphur Mueng Sakon Nakhon, at this temple has ashes of the cremated element dead of LuangPuMun Bhurithatto he will have staled adjacent
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :440