วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านโสกทราย หมู่ที่ 8 ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.73
longitude :  103.57
รายละเอียด :  พระพุทธไสยาสน์ (ภูค่าว) ชาวท้องถิ่นเล่ากันว่า หลายชั่วคนมาแล้วผู้คนกลุ่มหนึ่งพร้อมด้วยสินทรัพย์ประกอบด้วย แก้ว แหวน เงิน ทอง เป็นต้น เดินทางจะไปร่วมจิตศรัทธาสร้างพระธาตุพนมแต่เมื่อมาถึงภูค่าวได้ทราบว่าพระธาตุพนมสร้างเสร็จแล้ว จึงไม่ยอมขนสินทรัพย์กลับ จึงฝังเอาไว้ที่ภูค่าว ใกล้บริเวณที่มีพระนอนดังมีคำบอกเล่าถึงที่ฝากไว้ว่า ?พระหลงหมู่อยู่ภูถ้ำบก แสงตาตกมีเงิน ๖ แสน คำ ๗ แสน ไผหาได้กินทานหาแหน่ เหลือจากนั้นกินเสี้ยงบ่อหลอ? ทำให้มีผู้คนพยายามขุดค้นเพื่อหาสมบัติดังกล่าว แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีใครพบหรือไม่การขุดดินเพื่อหาสมบัตินี้เคยมีคนเจาะทำลายองค์พระบริเวณ ?นาภี? (สะดือ) ทำให้มีรอยเสียหายแต่ปัจจุบันได้ทำการปิดรอยแผลและลงรักษ์ปิดทองทั้งองค์พระให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดีดังที่เห็นในปัจจุบัน นอกจากนี้พื้นที่บริเวณด้านหน้าขององค์พระ ด้านทิศใต้ และทิศตะวันออกเฉียงใต้ คือบริเวณแสงตาตกโดยกำหนดเอาจากดวงเนตรขององค์พระเป็นที่ตั้ง จะปรากฏร่องรอยการขุดเจาะ รอยงัดแผ่นหินใหญ่บ้าง เล็กบ้าง ด้วยเจตนาจะขุดค้นหาสมบัติดังกล่าว ลักษณะศิลปกรรม ภาพสลักนูนต่ำสูงขึ้นมาจากแผ่นหิน 15 ซม. อยู่ใต้เพิงหินที่ยื่นออกมา 2.50 ม. ปกป้องภาพสลักจากฝน แดด ลม ได้เป็นอย่างดีเบื้องล่างของภาพสลักเป็นแผ่นหินยาว ซึ่งถูกสกัดให้ดูเป็นแท่นสี่เหลี่ยมรองรับภาพทำให้ภาพสลักไม่ลอย ภาพสลักรูปพระนอนมีขนาดยาวนับจากปลายพระบาทถึงประภาวลี 2.09 ม. ส่วนกว้างที่สุดนับจากช่วงกว้างบริเวณพระโสณี(ตะโพก) ถึงประหัตถ์(มือ) ที่พาดทับอยู่ 54 ซม. ความหมาย ภาพสลักนูนต่ำรูปพระนอน ณ ที่นี้ สร้างแตกต่างจากแบบนิยมพระพุทธรูปปางไสยาสน์ทั่วไป คือ องค์พระมิได้นอนตะแคงข้างขวาอย่างสีหไสยาตามคัมภีร์แต่นอนตะแคงข้างซ้าย สันนิษฐานว่าสร้างโดยศิลปินฝีมือช่างพื้นเมืองชาวอีสานในวัฒนธรรมทวารวดี มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 ? 14 พระมหาธาตุเจดีย์ พระมหาธาตุเจดีย์สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวก รวมถึงพระครูบาอาจารย์ท่านต่าง ๆ ที่บรรลุธรรมพร้อมกับถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครองราชย์ครบ 80 พรรษา เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2548 แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2553 จะจัดงานฉลองพระมหาธาตุเจดีย์ ในวันที่ 11 ? 12 ธันวาคม พ.ศ. 2553
การเดินทาง :  เดินทางไปตามทางหลวง หมายเลข 227 ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 37 ? 38 มีป้ายบอกทางเข้า ?พระไสยาสน์ภูค่าว? ผ่านบ้านโนนสมบูรณ์ ถึงทางแยกเล็กเข้าวัดพุทธนิมิต ไต่ขึ้นทางบนหลังภูค่าวจนถึงลานวัด ซึ่งอยู่บนยอดภูมีป้ายบอกเดินลงมาเลียบผาประมาณ 100 เมตร ก็จะถึง ?พระไสยาสน์ภูค่าว?

จำนวนผู้เข้าชม :436