ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่บริเวณถนนรอบเมือง ใกล้กับศูนย์เครื่องจักรเทศบาลนครสกลนคร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.16
longitude :  104.16
รายละเอียด :  ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ ตั้งอยู่บริเวณถนนรอบเมือง ใกล้กับศูนย์เครื่องจักรเทศบาลนครสกลนคร เดิมชื่อศาลเจ้าปู่โต่งหรือพยาอุปฮาดโต่งซึ่งถูกส่งมาจากราชวงศ์สารพันวันทองของสองฝั่งแม่น้ำโขง เพื่อคุ้มครองเมืองหนองหารหลวง พระธาตุเชิงชุม ตลอดจนประชาชนที่อาศัยในบริเวณหนองหารหลวงไปจนถึงฝั่งแม่น้ำโขง ให้อยู่เย็นเป็นสุขและปลอดภัยขากการรุกรานของศัตรู โดยวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี จะมีพิธีบวงสรวงศาลมเหศักดิ์ มีความเชื่อว่าดวงวิญญาณของบรรพบุรุษสถิตปกปักรักษาบันดาลให้เกิดความสงบสุขร่มเย็น
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :573